Centrum sociálnych služieb Zátišie

    • Sídlo

      • Centrum sociálnych služieb Zátišie
      • Osadné 89
      • 06734 Osadné
      • Slovensko
    • Identifikačné údaje

      • IČO: 00695432
      • DIČ: 2020763976

    Doplnkové údaje

    • Živnosť Centrum sociálnych služieb Zátišie bola založená
    • Dátum vzniku:
    • Právna forma: Rozpočtová organizácia
    • Druh vlastníctva: Vlast.územnej samosprávy
    • Počet zamestnancov: 50-99 zamestnancov
    • SK NACE: Starostlivosť o osoby s mentálnym postihnutím, duševne choré a drogovo závislé osoby v pobytových zariadeniach (87200)

  • QR code